Màng BOPP Hologram trong suốt

 

Màng BOPP trong suốt được in Hologram theo nội dung của khách hàng  yêu cầu để ép lên bao bì, các văn bản, bằng cấp, chứng từ, thẻ card quan trọng, bảo mật chống sao chép, giả mạo.