Tem chống giả Hologram trong suốt

 

-Tem chống giả hologram trong suốt hoàn toàn: Tem giống như decal trong nhưng đã được quét hologram tích hợp ánh sáng.

 

 

 

 

 

 

 


 

- Tem chống giả hologram trong suốt 1 phần: Tem chỉ trong suốt những phần theo ý muốn của khách hàng, tạo sự khác biệt độc đáo cho con tem giúp tem chống giả tốt hơn.